⭐⭐⭐⭐⭐ Работно време на КОЛЦЕНТЪРА: Понеделник - Петък 9:00 - 13:00 и 14:00 - 17:00 ⭐⭐⭐⭐⭐ Събота 9:00 - 11:30 и 13:00 - 15:00 ⭐⭐⭐⭐⭐ 0887 922 577 и 0892 203 027 ⭐⭐⭐⭐⭐ ПОЧИВЕН ДЕН: Неделя: ⭐⭐⭐⭐⭐

Категории

Общи условия до 01-07-2021

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.dbk-dimitrov.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Димитров ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия 
• “www.dbk-dimitrov.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Димитров ЕООД. 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Димитров ЕООД. 
• Димитров ЕООД  чрез “ www.dbk-dimitrov.com ” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана. 
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 
• Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
• Димитров ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.dbk-dimitrov.com”. 
• Димитров ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа. 
• Димитров ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Димитров ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 

II. Права и задължения на страните

1. Димитров ЕООД се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни; 
• да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*. • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани. 

2. Клиентът се задължава: 

• да посочи двете си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан по телефона за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката тя трябва задължително да се прегледа от Клиентът и се подписват придружаващите я документи.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Димитров ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на публикуваната снимка в сайта на Димитров ЕООД и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на цената която е посочена в сайта на фирма Димитров ЕООД. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни след получаване на пратката.
Димитров ЕООД възстановява цялата сума на артикулът без направените разходи за куриерски услуги.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента. 

Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Димитров ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката.
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Димитров ЕООД – фактура, стокова разписка, касова бележка; 
• клиентът съгласува с представител на Димитров ЕООД адреса, на който Димитров ЕООД желае да получи обратно стоката; 
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Димитров ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Димитров ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Рекламация, връщане или искане за замяна се допуска при следните условия:

• Не се допуска рекламация и връщане на продукти увредени в следствие на неправилен монтаж или употреба не по предназначение!

• Употреба по предназначение се удостоверява чрез посочване на идентификационен номер на рама (VIN) на автомобила!

• В случай на рекламация поради несъвместимост, неправилно функциониране или невъзможност за монтаж се предоставя документ за плащане и протокол, становище от автосервиза осъществил монтажа!

Връщане на платени суми с наложен платеж:
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е непълнолетен, парите се връщат по сметка на непълнолетният или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

III. Лични данни

• Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Димитров ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@dbk-dimitrov.com
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. • С извършването на регистрация в “www.dbk-dimitrov.com” клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията

• Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

• Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Димитров ЕООД чрез “www.dbk-dimitrov.com”.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Димитров ЕООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:

1. Фирма Димитров ЕООД дава на своите клиенти гаранция на части при следните условия:
• ако частта е оригинална и се извършва ремонта от оторизиран сервиз; 
• ако е направена предварителна основна проверка на всички прикачени части от упълномощените за това лица и е предоставен писмен документ; 
• ако частта не е съставна от един цял елемент; 
 

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При неспазване на инструкциите за правилен монтаж от оторизираните за това лица.

IX. Допълнителни условия:

1. Димитров ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

2. Поръчка се приема по телефона само в случая на издиктуван складов номер от страна на клиента или през сайта онлайн.

3. Поръчка направена през сайта онлан, не се изпраща преди наш служител да се свърже с клиента. (В случай, че клиента не осигури достъп, пратката се отказва в срок от 24 часа автоматично)

X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг:

Уеб сайтът www.dbk-dimitrov.com ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.dbk-dimitrov.com; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XI. Имейлинг политика:

С извършването на регистрация в www.dbk-dimitrov.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 

ДИМИТРОВ ЕООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

⭐⭐⭐⭐⭐ Работно време на МАГАЗИНА: Понеделник - Петък 9:00 - 18:00 Обедна почивка 13:00 - 14:00 ⭐⭐⭐⭐⭐ Събота 09:00 - 15:00 ⭐⭐⭐⭐⭐ ПОЧИВЕН ДЕН: Неделя ⭐⭐⭐⭐⭐
Онлайн магазин за авточасти Димитров ЕООД
!!! Съдържанието и изображенията на сайта са обект на Авторско право !!!
Всички права запазени DBK Dimitrov ©